કંપનીનો ખ્યાલ

Company Concept-2
Company Concept-1

બિઝનેસ વિઝન

માનવ સ્વાસ્થ્યને સારું બનાવવા માટે વિજ્ scienceાન અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરો.

કોર્પોરેટ મિશન

વર્લ્ડ ક્લાસ પ્રોફેશનલ પેશન્ટ મોનિટર ઉત્પાદક બનવું.

એન્ટરપ્રાઇઝ સ્પિરિટ

નિશ્ચય અને નવીનતા સાથે આગળ વધો.